De Reconnection - Passage Praktijk

De Reconnection

Je wordt opnieuw verbonden
met je oorspronkelijke blauwdruk.

Dit kan veel helderheid scheppen
en een nieuwe richting geven aan je leven.

Krachtige healing

The Reconnection® of ‘Axiatonal Aligement’ is de meest krachtige en transformerende vorm van healing die ik ken. Het is een ‘totale upgrade’ van je systeem. Dit is een volgende stap die je kunt overwegen nadat je bij mij één of meerdere healings hebt ontvangen. Je wordt opnieuw verbonden met je oorspronkelijke blauwdruk, je plaats in het universum en jouw unieke levensopdracht.
Dit kan veel helderheid scheppen en een nieuwe richting geven aan je leven. Vaak ervaren mensen een groter gevoel van verbondenheid met zichzelf, hun essentie en de wereld om zich heen. Heelheid.

“We zijn gewoon spirituele wezens, we hebben het alleen niet altijd door, dat is alles.”

Grote sprong vooruit

Bij The Reconnection® worden de energiebanen van ons lichaam, de meridianen, opnieuw verbonden met de energiebanen (Leylijnen) om de aarde en in het Heelal. In de oudheid waren deze lijnen allemaal verbonden, in de loop der tijd is die verbinding verdwenen. Tijdens The Reconnection® worden deze verbindingen hersteld en mede daardoor kun je een grote sprong vooruit maken op je levenspad.

120 punten op je lichaam worden geactiveerd. Het is een manier om vanaf dat moment constant ingesteld te blijven op de nieuwe frequenties van energiëen. Door deze herverbinding met de energiebanen kan er in het gehele bestaan van de persoon enorme vooruitgang plaatsvinden. Zo kunnen bijvoorbeeld belangrijke levensvragen opgelost worden, kun je meer richting geven aan je eigen leven of kunnen bepaalde vaardigheden zich in snel tempo ontwikkelen. Bovendien kan zich dit binnen een paar dagen manifesteren, terwijl daar normaal gesproken langdurig en hard voor moet worden gewerkt. Het is een bijzonder proces dat in staat is om levens te veranderen. De beleving van iedere persoon is uniek maar je ontwikkelt je altijd in positieve zin. En niemand kan dit meer van je afnemen.

Hoe verloopt het proces?

The Reconnection® neemt twee sessies in beslag. Tussen de eerste en de tweede sessie zit minimaal één slaapcyclus en maximaal 72 uur. In de meeste gevallen zullen er aan The Reconnection® één of meerdere Reconnective Healing® sessies vooraf zijn gegaan. Dat heeft voordelen, omdat de lichaamscellen (en uiteraard ook de persoon zelf) dan al enigszins gewend zijn aan het werken met bepaalde frequenties. Noodzakelijk is het echter niet.

Tijdens de sessies lig je geheel gekleed (zonder schoenen) op je rug op de massagetafel. Ik raak je niet aan. Je hoeft níets anders te doen dan waarnemen en lekker ontspannen. Actief meewerken (lichamelijk, mentaal of spiritueel) is niet nodig en niet gewenst. Beide sessies duren maximaal een uur.
Er zijn geen restricties met betrekking tot The Reconnection®, afgezien van het verzoek op sessiedagen geen parfums te gebruiken omdat (sterke) geuren bepaalde zintuigelijke waarnemingen kunnen overheersen.

Voor meer informatie kijk op www.thereconnection.nl

Het is aanbevolen (maar niet verplicht) om voor je de Persoonlijke Reconnectie ontvangt, één tot drie sessies van Reconnective Healing® te ondergaan.

De prijs van de gehele Reconnection is internationaal vastgesteld op € 333,- .

The Reconnection® hoeft en kan slechts éénmalig in een mensenleven worden uitgevoerd.

Reconnective Healing® of The Reconnection® is geen medische behandeling en er worden geen medische diagnoses gesteld. Een sessie kan nooit een medisch advies van een arts of medisch deskundige vervangen. Geen claims, beloftes of garanties worden gegeven voor wat betreft jouw specifieke gezondheidsklacht. Je bent en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor jouw eigen gezondheidssituatie.

Wil je een grote sprong vooruit maken?

Neem contact op en boek een afspraak
Passage Praktijk draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders