Veel gestelde vragen

“De sneeuwgans hoeft zich niet te wassen om wit te zijn.
Evenmin hoef jij iets te doen behalve jezelf te zijn.”

Lao-Tse

Hoe heeft Eric Pearl Reconnective Healing ontdekt?

Dr. Eric Pearl had een goedlopende chiropractiepraktijk opgebouwd in Los Angeles. Hij was niet op zoek naar een andere invulling van zijn professionele bestaan toen hij, door een sessie te ondergaan, in aanraking kwam met de frequenties van Reconnective Healing. Hij en zijn patiënten, die kwamen voor een chiropractie behandeling, ervoeren bij toeval dat er ongekende genezingen ontstonden zonder dat hij de mensen aanraakte. Eric ging op zoek naar antwoorden voor dit voor hem totaal onbekende fenomeen. Die antwoorden moesten voor hem ook komen vanuit een meetbaarheid, door de westerse wetenschap, van de energie waarmee hij in aanraking was gekomen. Daarnaast bemerkte hij dat hij deze frequenties door kon geven aan anderen en dat zij die vervolgens ook weer door konden geven. Vanaf dat moment zag hij het als zijn taak om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met The Reconnection en Reconnective Healing. Je kunt hier alles over lezen in zijn boek dat ook in het Nederlands is vertaald: “De Reconnectie. Heel anderen, Heel jezelf.”
Uitgeverij Petiet. ISBN 90-75636-61-1

Wat is Reconnective Healing?

Reconnective Healing is een healingvorm die hier op aarde nu voor het eerst mogelijk is. Het sluit ons opnieuw aan op de volheid van het universum, zoals het ons ook aansluit op de volheid van ons wezen en wie we zijn. We zien dat het ons niet alleen maar in staat stelt om ons opnieuw aan te sluiten op een nieuwe serie van helende frequenties binnen het universum, maar zelfs binnen een totaal nieuwe bandbreedte. De realiteit van het bestaan hiervan wordt zowel door de dagelijkse praktijk als binnen wetenschappelijke onderzoekslaboratoria aangetoond. The Reconnection is een overkoepelend proces van heraansluiting op het universum, waardoor het mogelijk is dat Reconnective Healing kan plaatsvinden. Deze helingen en evolutionaire frequenties maken deel uit van een nieuwe bandbreedte die binnengebracht wordt via een spectrum van licht en informatie. Dankzij The Reconnection kunnen we in contact treden met deze nieuwe niveaus van licht en informatie, en het is dankzij deze nieuwe licht—en informatieniveaus dat we in staat zijn tot een Reconnection. Dit is totaal nieuw. Dit is anders. Dit is echt—en het kan door ieder van ons geleerd worden.

Werkt Reconnective Healing alleen maar voor lichamelijke problemen? Werkt het ook voor psychische problemen?

Heling is een terugkeer naar balans. Iedere gezondheidsaandoening is een combinatie van lichamelijke, mentale, spirituele, emotionele (en waarschijnlijk een aantal andere classificaties waar we geen woorden voor hebben). We classificeren het aan de hand van het meest op de voorgrond tredende kenmerk. Reconnective healing “behandelt” niet iets specifieks. Als je in de nabijheid ervan bent en je laat jezelf terugkeren naar balans, zoals veel mensen doen, dan doe je dat. Je doet het gewoon.

Wat is het verschil tussen Reconnective Healing en De Reconnection?

Het verschil tussen Reconnective Healing en The Reconnection zit ‘m in wezen in de intentie. De intentie van Reconnective Healing is in essentie om te helen, of het nou lichamelijk, mentaal of emotioneel is, of op welk niveau dan ook. En natuurlijk om een graad van heling te bereiken die via de Reconnective Healing wordt voortgebracht zul je, tot op zekere hoogte, een reconnectie ervaren als onderdeel van het proces. Het is deze “Reconnectie” die Reconnective Healing zo ontzettend veel meer omvattend laat zijn dan de therapeutische “technieken” die we tot nu toe hebben gekend.

De intentie van The Reconnection is om ons in de volheid van onze inherente verbinding met het universum te brengen. Deze ervaring wordt in twee sessies gerealiseerd, waar gewoonlijk naar verwezen wordt als het ontvangen van jouw Persoonlijke Reconnectie. En, uiteraard, door de mate van reconnectie die je bereikt die The Reconnection teweegbrengt, zul je, in zekere zin, een healing ervaren als onderdeel van het proces.
En alhoewel deze twee geen totaal aparte processen zijn, om volledig profijt te krijgen van allebei, moet je jouw Reconnective Healing sessies en je persoonlijke Reconnection sessies apart ondergaan en op verschillende momenten.

Heeft Eric of een van de andere therapeuten succes gehad met (vul een bepaalde ziekte in)?

Door de jaren heen hebben we zoveel patiënten gezien dat het op dit moment bijna onmogelijk is om alle specifieke gevallen te herinneren. Een belangrijk concept dat je moet onthouden is dat er drie mensen kunnen binnenkomen met dezelfde diagnose en met dezelfde reeks symptomen, maar die alle drie een verschillend scala aan resultaten ontvangen. Een aantal van de indrukwekkendste helingen zien we gebeuren in gevallen waarbij we helemaal niets weten over waar de patiënt mee worstelt. Zoals Eric zegt, “Vaak is het zo dat hoe minder de therapeut “weet” over wat er aan een patiënt/bezoeker “scheelt”, des te beter het uitpakt voor die patiënt/bezoeker.” En alhoewel heel veel mensen zien dat resultaten zich lichamelijk op een directe en blijvende manier manifesteren, zijn er ook gevallen waarbij mensen niet meteen een herkenbare respons tonen. Veel daarvan doen dat later, na een paar dagen, of weken. En sommigen misschien niet. De meeste helingen zijn gewoonlijk permanent. Sommigen laten hun volledigheid meteen zien, anderen voltrekken zich gedurende een wat langere periode. Maar het belangrijkste is dat de heling die je ontvangt van jou is en bij je blijft.

Hoeveel sessies heb ik nodig? Hoe lang duurt het om een healing te krijgen?

Een bezoek—misschien zelfs een deel van een bezoek—zou voldoende kunnen zijn. Algemeen wordt aangeraden dat je aan een sessie of drie moet denken. En hoewel iedere sessie bijzonder is, wordt er vaak over sessie nummer drie gemeld dat er iets heel bijzonders gebeurt.

Healing vindt in een oogwenk plaats. Wat “tijd” nodig heeft, is iemands “beslissing” om de healing te laten gebeuren. Als je alles wat je wilt tijdens je eerste, tweede of derde sessie ontvangt, is het tijd om te laten gaan en het toe te staan dat de dingen zich vanuit zichzelf ontvouwen. Als je met je derde sessie nog niets ontvangt, is Reconnective Healing voor jou misschien niet de juiste weg om dat te ontvangen wat je op dit moment in je leven nodig hebt. Nogmaals, je zou kunnen willen om los te laten en toe te laten om wat het dan ook mag zijn zich te laten ontvouwen. Je zou er voor kunnen kiezen om na drie, zes of misschien wel achttien maanden terug te komen. De enkele keer waarbij ik een paar sessies meer zou kunnen overwegen is: a) indien er zich een nieuwe situatie bij jou voordoet; of b) indien je duidelijke, herkenbare en consistente verbetering hebt gemerkt gedurende de eerste drie afspraken en het erop lijkt dat er een klein beetje meer te bereiken valt. Op zo’n moment zou ik een aantal extra sessies kunnen overwegen. Daarna zou ik het opnieuw laten gaan en het de tijd gunnen om het zich te laten ontvouwen. Reconnective Healing heeft niets van doen met regelmatige bezoekjes of “opfrissessies.” Je hoeft niet langs te komen voor een “wekelijkse beurt” of iets op “voortgaande” basis. Wanneer je jouw sessie(s) eenmaal gedaan hebt, zijn jouw verandering, jouw healing, jouw evolutie jouw “eigendom”. Het is van jou. Niemand kan dat ooit nog van je afnemen. Nooit meer.

Hoe is dit met andere frequenties te vergelijken? Hoe verschilt dit met andere vormen van energiewerk die nu gebruikt worden?

Er is iets wat we nu ervaren waar de meesten van jullie in ieder geval iets van merken. Het lijkt alsof de tijd sneller gaat maar ook ruimer wordt. Deze overgang wordt met allerlei namen aangeduid. “The Shift” (De Verschuiving) en de “Shift of the Ages” (De Tijdsverschuiving) zijn de termen die Gregg Braden gebruikt. De overgang werd door de Maya’s, de Inca’s, en de Hopi, Nostradamus, Edgar Cayce, en de Kabbalah (zowel de Joodse als de Christelijke) voorspeld. In Walking Between the Worlds, definieert Braden deze veschuiving als “zowel een tijd binnen de Aardse geschiedenis als een ervaring door het menselijk bewustzijn. Door de samenloop van afnemend planeetmagnetisme en toenemende planeetfrequentie, gedefinieerd door een punt in de tijd, betekent de Verschuiving der Tijden of eenvoudigweg De Verschuiving, een zeldzame mogelijkheid voor een collectieve herstructurering van de vormgeving van menselijk bewustzijn. De Verschuiving is de term die van toepassing is op het versnellen van de Aarde door een koers van evolutionaire verandering, waarbij de menselijke soorten, door hun keuze, verbonden zijn aan de elektromagnetische velden van de Aarde, en hieraan geven ze gehoor door een proces van cellulaire verandering.”

Op het gebied van genezing lijken veel technieken de test der tijd te hebben doorstaan en het net zo goed te doen als altijd al–het is alleen zo dat we nu méér hebben, dat we méér zijn, waardoor de oude technieken niet meer voldoende zijn. Hoe goed ze ook altijd gewerkt mogen hebben, binnen onze nieuwe uitgebreidere parameters zijn ze niet geschikt meer—net zoals lantaarns niet geschikt zijn als koplampen op een auto, hoewel ze prima zijn voor een paard en wagen. De zwakte waar deze technieken aan onderhevig zijn–zoals het vereisen dat juwelen afgedaan worden, het verwijderen van lederen voorwerpen, het geloof aan de kant van de ontvanger, beschermingsrituelen voor beide betrokken partijen—zijn niet aanwezig bij deze nieuwe frequenties.
Onthoud ook waarom velen van ons die met geneeswijzen bezig zijn daar in eerste plaats mee in aanraking zijn gekomen. Dat was niet om een fanatieke aanhanger te worden van de techniek zelf—het was om een therapeut te kunnen worden. De techniek was enkel een van de eerste stappen binnen dit proces.
Stel jezelf even voor dat je aan de voet van een grote, glooiende trap staat. Eén van je doelen—dat van therapeut worden—wacht je bovenaan. Je eerste stap is een techniek leren. Je gooit jezelf op die techniek, om die te beheersen, misschien zelfs om leraar ervan te worden. Nu heb je jezelf de eerste stap eigen gemaakt. Het is in goed om ervan te houden, maar wees voorzichtig dat je er niet verliefd op wordt. Want als je dat doet, ga je zitten, grijp je een laken en een kussen, trek je erbij in, en verhef je deze stap tot het middelpunt voor de rest van je leven. Maar wat betekent dat voor de rest van je reis over die trap? Die stopt. Nu is het moment om je eerste stappen te zegenen. . . en door te gaan tot bovenaan.

Dus dit is beter dan andere technieken zeggen jullie?

Natuurlijk niet. Dit is geen vraag over “beter of slechter”, dit is een vraag over geschiktheid. Net zoals je je realiseert wanneer je met je Maserati over de Autobahn rijdt, dat lantaarns met kaarsen niet geschikt zijn als koplampen, en waarschijnlijk snap je ook dat wanneer je aanschuift voor een diner, halogeen koplampen niet het meest geschikt zijn als tafelverlichting . Reconnective Healing is nu hier om ons iets te geven dat meer omvat en rijker is omdat het nu de tijd is waarin we iets kunnen hebben dat meer omvat en rijker is.