De wetenschap

“Problems can not be solved at the same level of awareness that created them.”

Albert Einstein

Resultaten wetenschappelijk onderzoek

Reconnective Healing® en The Reconnection® worden allebei al jarenlang uitgebreid aan wetenschappelijk onderzoek onderworpen. De meest opvallende resultaten tot nu toe zijn hieronder weergegeven.

Onderzoek van The University of Arizona (USA) heeft aangetoond dat de hersengolven van iemand die Reconnective Healing ondergaat significant veranderen. Er worden hersenfrequenties bereikt in wakkere toestand die normaal alleen tijdens de slaap of in diepe meditatie bereikt worden. Ook worden er patronen gezien zoals in de rem-slaap, de staat waarin wij dromen en dingen verwerken.

Biofotonen

Prof. Friz Albert Popp, een Duitse professor die veel onderscheidingen voor zijn werk kreeg, deed ook onderzoek naar Reconnective Healing. Zijn ontdekkingen op het gebied van biofotonen zijn fascinerend. Biofotonen zijn hele kleine bundeltjes van licht en informatie die ieder levend organisme uitstraalt. De zogenoemde emissie van biofotonen uit de handen van een Reconnective Healer die aan het werk is neemt significant toe. De onder wetenschappers aanvaardde stelling is dat, hoe meer biofotonen we uitstralen, hoe beter onze gezondheid is. Dit wordt ondersteund door het gegeven dat een blad wat van een boom valt langzaam zijn biofotonen los laat totdat het geen biofotonen meer heeft en in onze ogen is ‘overleden’. Experimenten met planten laten zien dat door Reconnective Healing toe te passen, de emissie van licht veel langer aanhoudt.

Hartslag

Tijdens Reconnective Healing® sessies treedt significante verandering in de hersenen en de activiteit van het hart op bij zowel de cliënt als de practitioner. Dat werd aangetoond met EEG’s en ECG’s. Onderstaande grafiek geeft de hartslag weer vóór de healing (linker vlak), tijdens de healing (gele vlak) en daarna (rechter vlak). Zowel de hartslag zelf als de variatie daarin werden ‘rustiger’.

Hartslag2-300x62

Hartslag en variatie daarin wordt rustiger tijdens interactie met Frequenties

 

Intentie

PhD William Tiller, Stanford University department of Materials Sience, ontwikkelde meetapparatuur waarmee subtiele energie gemeten kan worden. Hij deed experimenten met ervaren meditatoren en kon meten dat groepen die zich op een bepaalde intentie richtten daarmee effecten teweeg kunnen brengen. Deze resultaten worden op begrijpelijke manier uitgelegd in Lynne McTaggart’s boek: ‘The Field’.
De bevindingen van William Tiller over de veranderingen die plaatsvinden in ruimtes waar Reconnective healing plaatsvindt zijn opzienbarend. Tiller herhaalde zijn experimenten op verschillende lokaties om zeker van de uitslagen te zijn. De wetenschappelijke termen zijn slechts door enkelen te begrijpen. Daarom heeft Tiller de uitslagen vertaald naar veranderingen in tempeatuur, een begrijplijke meeteenheid. In een ruimte waar Reconective Healing onderwezen wordt (bij een seminar) vindt er een verandering plaats in de subtiele energie die gelijk is aan een temperatuur toename van 300 graden.

Kirlian-300x101

Kirlian fotografie vóór (links) en tijdens (rechts) de sessie

Tijdens een ander experiment werd het elektromagnetische veld rondom de handen van deelnemers vóór en na een Reconnective Healingseminar gemeten. Het veld bleek sterk te zijn toegenomen. Dat sluit aan bij ander onderzoek dat werd gedaan naar bio-energetische healing (in het algemeen). Daarbij werd gevonden dat een hoog elektromagnetisch energieniveau in de handen van de practitioner een verschuiving kan bewerkstellingen van ziekte naar gezondheid. Die veranderingen zijn ook zichtbaar gemaakt met bijvoorbeeld Kirlian fotografie. De foto hierboven laat de energie in de handen van de practitioner zien vóór (links) en tijdens (rechts) de sessie.

Dr. Konstantine Korotkov, (Biofield Research World) publiceerde veel ‘medical papers’. Deze Russische wetenschapper schreef vervolgens een boek over zijn onderzoeken naar Reconnective healing. Hij deed dermate veel en grondige onderzoeken dat hij een boek publiceerde met de titel; ‘Sience Confirms Reconnective Healing’. Dr. Korotkov toonde aan dat de fysieke effecten van Reconnective healing significant zijn, zowel direct na de interactie als tien dagen daarna.